Phạm Quang Hoạch

Thẩm mỹ viện DrPham, được thành lập bởi bác sĩ CKI Phạm Quang Hoạch và các cộng sự, trải qua những thuận lợi và không ít những khó khăn,nhưng với sự quyết tâm, cũng như niềm đam mê PTTM, mang lại vẻ đẹp cho các chị em phụ nữ là tâm huyết của bs Hoạch. Bằng sự tin tưởng bệnh nhân và uy tín của bs Hoạch